TIEDONHANKINTA AMMATTILAISEN AVULLA

Kenen puoleen voi kääntyä?

Monet eri tahot voivat auttaa sinua patenttien alalla. Patenttiselvitysten, seurantojen ja analyysien teettämisen lisäksi on mahdollista saada yleisiä neuvoja sekä antaa toimeksiannoksi patentin hakeminen. Sopivin taho riippuu siitä, mihin tuotekehityksesi kohtaan patentit liittyvät.

Tuotekehitysideoiden seulonta

 • Tätä voit aika pitkälle tehdä itse espacenet-palvelun avulla. Jos et halua tehdä sitä itse, tai haluat varmistua tuloksista, niin ota yhteyttä tiedonhaun ammattilaisiin. Seulonnan yhteydessä voit myös tarvita neuvoja liittyen siihen, miten löytyneitä tuloksia pitäisi tulkita.

  Tuotekehitysprojektin valmistelu, valmistuksen tai viennin aloitus, kilpailijoiden tai oman alan seuranta ja analysointi

 • Nämä pitäisi tehdä tietopankkien avulla. Jos et itse osaa käyttää niitä, niin käänny tiedonhaun ammattilaisten puoleen.

  Tuotekehityksen tulosten suojaaminen

 • Kun olet tehnyt keksinnön, ota yhteyttä lähimmän TE-keskuksen keksintöasiamieheen, Keksintösäätiöön tai johonkin patenttiasiamieheen tai Patenttiasiamiestoimistoon. Saat neuvoja jatkoon.
 • Patenttihakemuksen kirjoittamisessa ja patentin haussa kannattaa käyttää asiantuntijaa. Hakemuksen pitää olla asianmukaisesti kirjoitettu, jotta siitä olisi sinulle jatkossa hyötyä. Patentin haussa ei myöskään pärjää ilman patenttilain tuntemusta.
 • Ennen patenttihakemuksen laatimista on aina syytä tehdä uutuustutkimus, jossa selvitetään, onko keksintö uusi. Uutuustutkimus pitää teettää tiedonhaun ammattilaisella.
 • Voit teettää uutuustutkimuksen jo ennen kuin otat yhteyttä patentin haussa käyttämääsi ammattilaiseen ja toimittaa sitten tulokset myös hänelle. Jos hakua ei ole tehty aikaisemmin, niin patenttiasiamies tms. joka tapauksessa tekee haun tai teettää sen ulkopuolella.

  Tuotekehitykseen, markkinointiin ja verkottumiseen liittyvät selvitykset, seurannat ja analyysit