IMMATERIAALIJÄRJESTELMÄ TARJOAA HYÖTYÄ

Immateriaalijärjestelmä, eli osaamisen suojaustavat ja niiden myötä syntyneet teknisen ja kilpailijatiedon lähteet on luotu ja tarkoitettu nimenomaan tuotekehityksen, markkinoinnin ja verkostoitumisen järeiksi työvälineiksi.

Osaavasti ja aktiivisesti hyödynnettynä immateriaalijärjestelmä muodostaa nykypäivän kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä keskeisen kilpailu- ja lisäarvotekijän. Samalla se minimoi merkittävästi yritystoiminnan riskejä ja tarjoaa järeän työkalun kansainväliseen kilpailuhaasteeseen vastaamiseksi.

Menestyksekkäästi hyödynnettynä immateriaalijärjestelmän tuottamat markkina- ja kilpailutiedot, erityisesti tekniset tiedot, luovat yrityksille merkittävää osaamispääomaa ja substanssitietoa vallitsevasta tekniikan tasosta, teknisistä ratkaisuista ja kilpailijoista.

Immateriaalijärjestelmän tuottaman tiedon rooli erityisesti tuotekehitysprosessin alussa säästää merkittävästi voimavaroja ja taloudellisia resursseja. Toisaalta immateriaalijärjestelmä tehokkaasti hyödynnettynä toteuttaa ja tyydyttää tuotekehitysprosessin nopeuttamisvaateita ja osumatarkkuutta sekä vähentää päällekkäistä, jo kertaalleen jossain tehtyä kehitystyötä.

Immateriaalioikeusjärjestelmä sisältää osaamisen suojaustavat sekä tekniset ja kilpailijatietolähteet.